വയനാടന്‍

Friday, June 10, 2011

ചാനല്‍


ഒരു പെണ്ണിന്റെ മാനം നഷ്ടപെട്ടു !
പോലീസും , നാട്ടുകാരും
കുറ്റിക്കാടുകളും പറമ്പുകളും
തിരഞ്ഞു മെതിച്ചു ......

ചാനലുകളിലെ  തല്‍സമയ
ചര്‍ച്ചകളില്‍ പല
കണ്ടു പിടിത്തങ്ങളും ,
സിദ്ദാന്തങ്ങളും രൂപപെട്ടു

ചായ കുടിക്കാന്‍ കയറിയ
ഹോട്ടെലില്‍ മറന്നു വെച്ചതെന്ന്
അല്ല , സംഘം ചേര്‍ന്ന്
തട്ടിപ്പറിച്ചതെന്നു .
അതല്ല ,അടിപാവാടയുടെ
നിറം ചുവപ്പായതാണ്
കാരണമെന്ന്

നാല്‍പ്പതു പേരുടെ
തുടയിടുക്കുകളില്‍ നിന്ന്
ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരുന്ന
അവളുടെ മാനത്തിന്റെ
സ്ഖലിച്ച പാടുകള്‍
പിന്നീട് പോലീസ് കണ്ടെത്തി ...


No comments:

Post a Comment