വയനാടന്‍

Monday, August 29, 2011

അധികാരം


ഞാന്‍ കുടത്തില്‍ തലയിട്ട പട്ടി
തന്നെയാണിപ്പോഴും
ഞാന്‍ വിതച്ചു കൊയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു
നീ കുഴച്ച് കഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു .

ഓട തോണ്ടി , തെങ്ങ് കേറി
നിന്റെ ബക്കറ്റ് നിറയ്ക്കുന്നു ഞാന്‍ ......
എന്നെ കൊണ്ട് നിറച്ചെടുത്ത
പത്തായ പുരകള്‍
നീ സ്വിസ് ബാങ്കില്‍ പൂഴ്ത്തുന്നു

വീണ്ടും വീണ്ടും നിനക്ക് ജയിക്കാന്‍ നിന്റെ
കൊടി എനിക്ക് പട്ടടയായി പുതപ്പിച്ചു
ചാനലില്‍ പൊട്ടികരയുന്നു നീ ......


തിന്നു മുറ്റിയ നിന്റെ കൂട്ടര്‍ എന്റെ
പെണ്ണിന്റെ മുല കടിച്ചു പറിക്കുന്നു ....


ചത്ത്‌ തുലഞ്ഞ പൂര്‍വ്വികരുടെ അലറിച്ചകള്‍
അരി വാളുകളായി തിളങ്ങുന്നു
അവയെല്ലാം ഒരിക്കലുമുണരാത്ത
ചോദ്യ ചിഹ്നങ്ങളായി ചുരുങ്ങുന്നു ...

28/04/2010

 

No comments:

Post a Comment