വയനാടന്‍

Wednesday, August 3, 2011

തോല്‍വി
തോല്‍പ്പിച്ചുവെന്നു നിനക്ക് തോന്നാം
പക്ഷെ ദൈവമേ സത്യമതല്ല
പ്രണയം ആത്മാവ്  പോലെ
മരണമില്ലാത്തതാണ് .
തോറ്റുവെന്ന് തോന്നിയത് 
ഒന്നിനും കഴിവില്ലാത്ത നിന്റെ
പുറം പൂച്ചുകളില്‍ മയങ്ങി
എന്റെ വേദനകളെ നീ നീക്കുമെന്ന്
കരുതി എന്റെ അവസാന തുട്ടും
നീ മേടിച്ചെടുത്തപ്പോള്‍  മാത്രമാണ്

No comments:

Post a Comment