വയനാടന്‍

Monday, January 7, 2013

ഒരു മനുഷ്യന്‍


കുടിച്ചുല്ലസിക്കുമ്പോളാണ് നിങ്ങളെന്നെ
മദ്ധ്യപാനിയെന്നു വിളിച്ചധിക്ഷേപിച്ചത്.
എന്റെ തോല്‍വിയുടെ ചരമക്കുറിപ്പുകളെ
കവിതകളെന്ന് നിങ്ങള്‍ ഉദ്ഘോഷിച്ചപ്പോള്‍
ഒരു പരനാറിയുടെ വായിനോട്ടത്തിന്റെ
ഓര്‍മ്മക്കുറിപ്പുകളെന്നവള്‍ തിരുത്തി ...
പച്ചയായി ജീവിക്കുമ്പോളായിരുന്നു
പുഴുകുത്തേറ്റ അവാര്‍ഡുകള്‍ എന്റെ
ചിന്തകളുടെ മേല്‍ പട്ടടയായി അടുക്കി വെച്ചത് .
വിലയ്ക്കെടുത്തെന്റെ ചിരികളെ ,
സ്വതന്ത്രമാക്കാന്‍ യുദ്ധമല്ലതൊരു വഴിയുമില്ല
കാലനേ നീ കയറൂരുക ........

No comments:

Post a Comment