വയനാടന്‍

Saturday, January 25, 2014

ഗുണ്ടൽപേട്ടയിലെ ജമന്തി പൂക്കൾ

ഗുണ്ടൽപേട്ടയിലെ

പീപ്പിൾസ് ബാറിന്റെ

ഇടനാഴികൾക്കപ്പുറത്തുള്ള

മുറിയിൽ

നീ ഒരു

തൊലിയുരിഞ്ഞ

കോഴിയെ പോലെയാണ് ....
തൊട്ടപ്പുറത്ത്

ജമന്തി പൂ നട്ടു വളർത്തുന്ന

കൃഷ്ണപ്പയോ

കപ്പ നട്ട

ബാലചന്ദ്രയൊ

കോഴിയിറച്ചി തിന്നാറില്ല .
പക്ഷെ കൃത്യം

അഞ്ചു മണിക്ക്

നീ പുറത്തേക്കു വരുമ്പോൾ

"ഇന്ന് പ്രാക്റ്റിക്കൽ

ക്ലാസായിരുന്നമ്മേ "

എന്ന് ഫോണിൽ പറയുന്നതവർ

കേൾക്കുന്നുണ്ട്.
ജമന്തി പൂക്കളെയോ,

കപ്പയെയൊ നീ

തിരിച്ചറിയാത്തതു പോലെ

നാട്ടിലോരിടത്ത്

കപ്പ വില്ക്കുന്ന

ദേവസി ചേട്ടനെയോ

പള്ളി വാതുക്കലിൽ

പൂ വില്ക്കുന്ന

മേരി ചേടത്തിയെയോ

അവരുടെ ദൈവഭയത്തെയൊ

നിനക്ക് ഓർമ്മയിൽ

കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നില്ല !

കാരണം ,

നീ തൊലിയുരിക്കപെട്ട

ഒരു കോഴിയാണ് .

മൈസൂരിലേക്കുള്ള ബസിന്‍റെ

വിന്റ്വോ സീറ്റിലൂടെ

കൃഷണപ്പയുടെ ജമന്തി

തോട്ടത്തിലേക്ക്

പോകുന്ന കാറ്റിൽ

ഒരു നീറ്റൽ പെറ്റു വീഴുന്നു .

നിന്റെ

അടിവയറിലോ ,

മനസ്സിലോ

അത് ,

കൈകാലിട്ടടിക്കുന്നു.


പക്ഷെ ,

ക്ഷമ കുറഞ്ഞ

ഏതോ ഒരുത്തന്റെ

അമ്മയ്ക്ക് വിളിച്ചു കൊണ്ട്

നീ ആയിരത്തിന്റെ

നോട്ടുകളെ

മുറുക്കെ പിടിക്കുന്നു .....

No comments:

Post a Comment