വയനാടന്‍

Saturday, August 30, 2014

ഞങ്ങള്‍ ഗാന്ധി കുടുംബമാണ്

എന്‍റെ അച്ഛനോ ,
അച്ഛന്‍റെ അച്ഛനോ
സമയം കിട്ടുമ്പോഴോന്നും
ചര്‍ക്ക നൂല്‍ക്കുകയോ ,
രഘുപതി രാഘവ രാജാറാം
എന്ന് ഈണത്തില്‍ പാടുകയോ
ചെയ്തിരുന്നതായി
എനിക്കോര്‍മ്മയില്ല .എന്നിരുന്നാലും ,
അതി രാവിലെ തന്നെ
തെരുവുകളിലേക്ക്‌ പോകുകയും,
ഓരോ വീടിനോടും
ഒഴിഞ്ഞ തൊട്ടിയുമായി
നിറഞ്ഞ കക്കൂസുകളുണ്ടോ ?
എന്നവര്‍ അന്വേഷിക്കുകയും
ചെയ്തിരുന്നതിനാല്‍
ഗാന്ധിയന്‍മാരായിരുന്നു
എന്ന് തന്നെ വിശ്വസിക്കാം.കുട്ടിക്കാലത്ത്
നിറഞ്ഞ കക്കൂസുകളെ
ഞങ്ങള്‍ സ്വപ്നം
കാണാറുണ്ടായിരുന്നു.പക്ഷെ ,
ഞങ്ങളുടെ വീട്ടില്‍
കക്കൂസേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല!
കാരണം ,ഞങ്ങളുടെ
അടുക്കളയ്ക്ക്
പുക കുറവായിരുന്നു.സ്കൂള്‍
കക്കൂസുള്ളവരുടേതായിരുന്നു
ഞങ്ങള്‍ അതിനു മുന്നിലൂടെ
ഉടുപ്പുകളില്ലാതെ
തലയിട്ടു നോക്കും.ഇപ്പോള്‍
ഞങ്ങള്‍ക്കറിയാം
ഭരണകൂടങ്ങള്‍
വിലകയറ്റം കൊണ്ട്
കക്കൂസുകളെ
നിഷേധിക്കുകയാണ് എന്ന് .എന്‍റെ അച്ഛനും ,
അപ്പൂപ്പനും
മരിച്ചപ്പോള്‍
അടുക്കള കുഴിച്ചാണ്
മറവു ചെയ്തത്.രാമന് വേണ്ടിയാണ്
ഗാന്ധിയും ,ഗോട്സെയും
ഇരയും ,വേട്ടക്കാരനുമായതെന്ന
കാറ്റ് ഇടയ്ക്ക് ഇതിലെ
വീശി പോകും
അപ്പോഴൊക്കെ
ഞങ്ങള്‍ വോട്ടു ചെയ്യും.ആ സമയത്ത്
നിറയാന്‍ പോകുന്ന
വയറുകളെക്കുറിച്ച്
ഗ്രാമത്തില്‍ പാട്ടുകള്‍
ഉച്ചത്തില്‍ വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും .വിശപ്പിനെ വളരെ
പെട്ടെന്ന് മറക്കാന്‍
അറിയുന്നവരാണ്
ഞങ്ങള്‍ എന്ന്
എല്ലാ പാട്ടുകാര്‍ക്കും
അറിയാം .

No comments:

Post a Comment