വയനാടന്‍

Tuesday, January 15, 2013

ചില കണ്ടെത്തലുകൾ

1) കിടപ്പറകൾ

ഭാര്യയുടെ കിടപ്പു
മുറിയിലേക്ക് ഒളിഞ്ഞു
നോക്കുമ്പോഴാണ്
അയാളാദ്യമായി,
കൈകാലിട്ടടിച്ചു കരയുന്ന
പാതിവൃത്യത്തെ കണ്ടെത് .

2) നഖക്ഷതങ്ങള്‍

ഇരുണ്ട വെളിച്ചത്തില്‍
ഭര്‍ത്താവിന്റെ നെഞ്ചിലെ
നഖപാടുകള്‍ കണ്ടെത്തിയ
ഉടനെയവള്‍ തുടയിലെ
തിണുര്‍ത്ത പാടുകള്‍
കൈകളാലമര്‍ത്തി മറച്ചു

3) സ്ത്രീപക്ഷ വാദി

ഒരിക്കല്‍ ഒരു സ്ത്രീപക്ഷ വാദി
ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച ദെണ്ടുമായി
സ്വവര്‍ഗ്ഗരതിക്കാരന്റെ
മുറിയിലേക്ക് അമര്‍ത്തി ചവിട്ടുന്നത് കണ്ടു

No comments:

Post a Comment