വയനാടന്‍

Thursday, January 17, 2013

ചകോര പക്ഷി


വെയില്‍ മണലിനെ
തീകൊണ്ട്  കുത്തിയിളക്കുന്ന
ഒരു നട്ടുച്ചയില്‍
ചുട്ടുനീറുന്ന തരികളെ ,
തിരയെറിഞ്ഞാറ്റി തണുപ്പിക്കും
കടലിന്റെ കരയില്‍ വെച്ചാണ്
ചകോര പക്ഷിയുടെ
പ്രണയരഹസ്യം
എനിക്ക് വെളിപ്പെടുന്നത് .

പകലൊടുക്കത്തിന്‍ മേലെ
കരിന്തുണി വീശി പുതക്കുമ്പോള്‍
സകല സ്വപ്നങ്ങള്‍ക്കും
നിലാവ് നല്‍കുന്ന
ചന്ദ്രനെ ഭൂമിയില്‍ വെച്ച്
പ്രണയിച്ച ചകോര പക്ഷി !

രാത്രിയില്‍ ഉയരത്തിന്റെ
അവസാനത്തെ
കൊമ്പില്‍ ചേക്കേറി
കണ്ണുകളില്‍ പ്രണയം
ഇമചിമ്മാതെ
കത്തിച്ചു പിടിച്ച്
തന്റെ പ്രണയത്തിന്റെ
ദൂരമളന്നു കാത്തു നിന്ന
ചകോര പക്ഷി !

തന്റെ പ്രണയ ചന്ദ്രനെ
അടുത്തൊന്നു കാണുവാന്‍
പുഴക്കരയില്‍ രാവിനായി
കാത്തു നിന്ന് ,
ചന്ദ്രബിംബത്തെ
കൊത്തികലക്കി
നെഞ്ചു പൊട്ടിയ
ചകോര പക്ഷി !

ഒടുവില്‍ ,
ഒരമാവാസി ചത്തതിന്റെ
പിറ്റേന്ന്
ഇനിയൊരു നിമിഷവും
പിരിയുക വയ്യെന്നുറച്ചു
ചിറകുകള്‍
ചന്ദ്രമണ്ഡലം ലക്ഷ്യമാക്കി
ആഞ്ഞു വീശി പറന്ന
ചകോര പക്ഷി
നീയിനിയും മടങ്ങി വന്നില്ല .....!
നീ പറന്നു പറന്നിനിയും
മടങ്ങി വന്നില്ല

നീയുമൊരു ചകോര പക്ഷി
എത്തി പിടിക്കും മുന്നേ
ചിറകു കുഴഞ്ഞു
ചങ്കു തളര്‍ന്നു കിതച്ചു വീണ
എന്റെ ചകോര പക്ഷി
കണ്ടെടുത്തില്ലനിയും
ഞാന്‍ നിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങള്‍
നീ ചോരയില്‍ പറഞ്ഞ
വാക്കുകളല്ലാതെ .......


No comments:

Post a Comment