വയനാടന്‍

Friday, February 21, 2014

പ്രണയത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു വാക്കുപോലും

പ്രണയത്തെക്കുറിച്ച്
ഒരു വാക്കുപോലും 
നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയില്ല, ഉറപ്പ് .

പക്ഷെ, നീ മീൻ വെട്ടിയപ്പോൾ 
തുടയിലേക്ക് കേറി പോയ 
പാവാടയെ തിരികെയിറക്കുമ്പോൾ 
കൈ മുറിഞ്ഞതും 
കണ്ടൻ പൂച്ച കരഞ്ഞുമ്മവെച്ചതും 
നീ എന്നോട് പറയുന്നുണ്ട് .

നിന്റെ പനിയിൽ 
ഞാൻ കുളിരുമ്പോഴും 
കരിമ്പടത്തിന്റെ അകത്തും 
പുറത്തുമായി ഒളിച്ചു കളിക്കുമ്പോഴും 
നാം പ്രണയത്തെക്കുറിച്ച് മിണ്ടുന്നില്ല.

വിസ്പെർ അൾട്രായുടെ 
കവർ തരുമ്പോൾ "ആ ചെക്കന്റെ ചിരി "
നീ എന്നോട് പറയുന്നുണ്ട് .
കൃത്യനിഷ്ടയില്ലാത്ത 
വയറു വേദനയെകുറിച്ച് 
എന്നോട് കുറ്റം പറയുമ്പോഴും 
വാട്സപ്പിലെ മെസേജു വായിക്കുന്നുണ്ട് 
നമ്മുടെ പ്രണയം ..

ഫയൊദാർ ദസ്തയോവ്സ്കിയെക്കുറിച്ചും 
അന്നയെക്കുറിച്ചും നാം പറയുമെങ്കിലും 
നിന്റെ ഷെൽഫിലെ
ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം ഡിക്ഷ്ണറിയിൽ
ഓരോ ഇടനേരങ്ങളിലും 
നീ കണ്ടെത്തുന്ന പ്രണയ ലേഖനം 
വായിച്ചതായി ഒരിക്കലും പറയുകയില്ല 
കാരണം ,
പ്രണയത്തെക്കുറിച്ച് 
ഒരു വാക്കുപോലും 
നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയില്ല, ഉറപ്പ് .

 

2 comments:

Post a Comment