വയനാടന്‍

Tuesday, March 11, 2014

പ്രവാചകൻ ഏലിയ

'ചെറിത്ത് '
എന്ന വറ്റിയ
പുഴയുടെ കരയിലേക്ക്
പാലായനം ചെയ്യപെട്ട
ഏലിയയെ
കാക്കകൾതീറ്റിക്കുമ്പോഴാണ്
സറെഫത്തിലേക്ക്
ഉടനെ യാത്രയാവാൻ
ദൈവത്തിന്റെ
കാഴ്ചയില്ലാത്ത മാലാഖ
അവനോടാഞാപിക്കുന്നത്ഈ ഇരുപത്തി മൂന്നാം വയസ്സിലും
ഒരു പെണ്‍ കുട്ടിയുടെ പ്രേമം
രുചിച്ചു നോക്കുവാൻ പോലുമാകാതെ
മരിച്ചു പോകുമെന്നയാൾ
ഇടയ്ക്കിടെ കരഞ്ഞു പോകുന്നതിനിടയിലാണ്
ജെസബെൽ രാജകുമാരിയുടെ
പച്ച നിറമാർന്ന ,
തിളങ്ങുന്ന കണ്ണുകൾ
ഓർമ്മിച്ചെത്തുന്നത് ."ഇസ്രായേലിൽ ബാൽ ദൈവം
ആരാധിക്കപെടുവോളം
മഴ പെയ്യുകയില്ലെന്നു "
ആഹാബ് രാജാവിന്
മുന്നറിയിപ്പ് നല്കാൻ
ഗിൽഡിലെ വെറുമൊരു
മരപ്പണിക്കാരനായ തന്നെ
ദൈവം ,
തിരഞ്ഞെടുത്തതെന്തിനെന്നു
ചെറിത്തിലെ കല്ലുകളിൽ
തട്ടി തടയുമ്പോഴെല്ലാം
ഏലിയ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് .ദൈവങ്ങളുടെ കുടി പകയിൽ
പോരാളികളാവാൻ ,
മനുഷ്യനെ പ്രവാചകരുടെ
വെളിപെടുത്തലുകളിലൂടെ
അടിമപെടുത്തുകയാണ്
ദൈവമെന്നു
മരപ്പണിക്കാരനായ പ്രവാചകൻ
ഏലിയയോ അയാളുടെ
കാഴ്ചയില്ലാത്ത മാലാഖയോ
പക്ഷെ വെളിപെടുത്തുന്നില്ല !

No comments:

Post a Comment