വയനാടന്‍

Thursday, September 4, 2014ആകാശത്തും കര്‍ക്കിടകമാണോ ആവോ ?

അവളന്ന് പോകുമ്പോള്‍

തിരക്കില്‍ കുടയെടുത്തോ എന്തോ ...

No comments:

Post a Comment