വയനാടന്‍

Thursday, September 4, 2014വിശക്കുമ്പോള്‍ അമ്മയൊരു കാക്കയാവും

അപ്പോഴും ഞാന്‍ കരയും ...കൈകൊട്ടും ..

No comments:

Post a Comment